Ra mắt thêm server mới dùng Raid-10 và CPU E5620 cho dịch vụ VPS (06-11-2010)

Kể từ ngày 06/11/2011, Việt Hosting ra mắt thêm server mới cho khách hàng sử dụng VPS tại Việt Nam, máy chủ Intel Xeon E5620 sử dụng Raid-10 có thể đảm bảo nhu cầu cho các site cần độ truy xuất dữ liệu tốc độ cao.Các tin khác