Thay đổi ip trên một số server tại Việt Hosting (12-11-2010)

Gửi các khách hàng, trong lần bảo trì vào tối ngày 04-12-2010 của Việt Hosting đã có một số thay đổi ip cho các server share hosting như sau:

1. Server: 112.78.8.155

Name server 1: ns3.it-4vn.com

Nameserver 2: ns4.it-4vn.com

Sẽ đổi ip từ 112.78.8.155 thành 112.78.8.153 (Name server vẫn giữ nguyên như cũ chỉ thay đổi ip)

2. Server: 112.78.8.157

Name server 1: ns7.it-4vn.com

Nameserver 2: ns8.it-4vn.com 

Sẽ đổi ip từ 112.78.8.157 thành 112.78.8.153 (Name server vẫn giữ nguyên như cũ chỉ thay đổi ip)

Các khách hàng khi thuê hosting tại Việt Hosting nằm trên các server trên nếu trỏ tên miền đến hosting theo dạng dns thì không cần thực hiện thay đổi cập nhật gì cho domain, Việt Hosting sẽ tự update ip mới cho hệ thống name server tương ứng của từng server. Trường hợp các khách hàng sử dụng DNS trung gian ( ví dụ: everydns, sitelutions v.v.. ) hoặc sử dụng name server riêng vui lòng tự cập nhật sang ip mới để website các bạn có thể hoạt động bình thường.

Chú ý: Việt Hosting chỉ update ip cũ sang ip mới cho các server trên, các thông tin về username, mật khẩu hosting khách hàng đang sử dụng sẽ không bị ảnh hưởng và không có gì thay đổi.Các tin khác