Áp dụng tỷ giá thanh toán mới ! (08-02-2011)

Kể từ ngày 08/02/2011, Việt Hosting áp dụng tỉ giá thanh toán mới như sau:

1 USD = 20.000VND

Mọi giao dịch đăng ký mới, gia hạn sẽ được áp dụng với tỉ giá trên.Các tin khác