Cập nhật Điều Khoản Sử Dụng và thông số mới cho các gói Hosting (02-10-2014)

Kính gửi quý khách hàng,
Kể từ 01/10/2014 chúng tôi tiến hành áp dụng Điều Khoản Sử Dụng đã được điều chỉnh và bổ sung, chi tiết vui lòng xem tại đây:
http://www.viethosting.com/dieu-khoan-su-dung.html
- Điều chỉnh thông số các gói Hosting và Reseller Hosting, nâng băng thông, số lượng SQL Database cho các gói bổ sung giá nâng cấp thêm Add-on Domain cho các dịch vụ, chi tiết vui lòng xem tại đây:
http://www.viethosting.com/linux-hosting.html
Trân trọng,Các tin khác