Điện thoại Điện thoại: (028) 627-12345
  • FOLLOW US:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Kiểm tra tên miền

www.

Hướng dẫn chỉnh local time cho VPS (21-02-2017)

Việt Hosting
Để chỉnh ngày giờ hiển thị theo giờ Việt Nam cho máy chủ hoặc máy chủ ảo, các bạn đăng nhập SSH và làm như sau:
mv /etc/localtime /etc/localtime.old
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime
rdate -s rdate.cpanel.net

Nếu gặp lỗi khi chạy rdate, thì install rdate:

yum -y install rdate
Chúc các bạn thành công.

Các tin khác

Đối tác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN