Điện thoại: (028) 627-12345
  • FOLLOW US:

Kiểm tra tên miền

www.

Chính sách hoàn tiền (Refund)

  • ( Có: 2 đánh giá. Trung bình 5.0 , thang điểm: 1 đến 5 )

Hoàn tiền trong vòng 7 ngày khi khách hàng không hài lòng với dịch vụ

Việt Hosting

1. Nội dung


Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 15 ngày đầu tiên tính từ ngày kích hoạt dịch vụ. Dịch vụ được áp dụng chính sách hoàn tiền bao gồm: Web Hosting, Reseller Hosting, VPS Hosting. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền.


2. Chính sách hoàn tiền


Khách hàng sẽ được hoàn tiền mặt 100% giá trị dịch vụ trong vòng 07 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
Khách hàng sẽ được hoàn số tiền mặt còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 1 tháng nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 8 tới ngày thứ 15 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.
Nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm vượt ngoài mốc 15 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ thì đối với các trường hợp hủy dịch vụ được chấp nhận hoàn tiền, hạ cấp dịch vụ, chuyển đổi dịch vụ dẫn tới phát sinh số dư sau khi trừ chi phí cho gói dịch vụ mới thì số dư này sẽ được cộng vào số dư tài khoản (credit) của tài khoản khách hàng dùng mua các dịch vụ khác của Công ty TNHH Việt Hosting. Số dư này không được phép chuyển đổi thành tiền mặt.


3. Điều kiện


Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 3 tháng trở lên.
Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).
Tên miền sử dụng trên gói dịch vụ.
Số điện thoại đăng ký trên thông tin khách hàng khi đăng ký dịch vụ.
Yêu cầu hoàn tiền bị từ chối nếu khách hàng bị ngừng cung cấp dịch vụ vì vi phạm quy định sử dụng.

Chính sách hoàn tiền không áp dụng đối với dịch vụ tên miền, bản quyền phần mềm, dịch vụ Cloud VPS, dịch vụ thuê máy chủ và chỗ đặt máy chủ.
Chính sách hoàn tiền này không áp dụng đối với khách hàng là đại lý hosting/tên miền.


4. Thay đổi chính sách


Việt Hosting có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách hoàn tiền này không cần phải thông báo trước.

Đối tác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN