Điện thoại: (028) 627-12345
  • FOLLOW US:

Kiểm tra tên miền

www.

Hệ thống hỗ trợ khách hàng

  • ( Có: 3 đánh giá. Trung bình 4.3 , thang điểm: 1 đến 5 )

Hệ thống hỗ trợ dịch vụ Hosting, Cloud VPS, Máy chủ cho khách hàng VIỆT HOSTING

Việt Hosting

VIỆT HOSTING cung cấp các hình thức liên hệ sau để Khách hàng có thể liên lạc để nhận được hỗ trợ khi cần:


- Điện thoại: (028) 627 12345
- Hotline: 0966.70.70.70
- Ticket: https://clients.viethosting.com
- Email: support@viethosting.com
- Chat trực tuyến: Live Chat
- Skype: viethosting

VIỆT HOSTING cam kết thời gian tiếp nhận các liên hệ của Khách hàng như sau:


- Điện thoại: 07h30 – 18h00 từ Thứ hai đến Thứ bảy
- Hotline: 24x7
- Ticket: 24x7
- Email: 24x7
- Chat trực tuyến: 07h30 – 18h00 từ Thứ hai đến Thứ bảy
- Skype: 07h30 – 18h00 từ Thứ hai đến Thứ bảy

Với các yêu cầu được gửi bởi Khách hàng, VIỆT HOSTING cam kết phản hồi trong vòng 4 giờ. Các quy định về thời gian liên lạc không bao gồm các ngày nghỉ lễ được quy định bởi pháp luật.

Đối tác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN