Điện thoại: (028) 627-12345
  • FOLLOW US:

Kiểm tra tên miền

www.

Phần mềm dành cho Hosting và Máy chủ

  • ( Có: 2 đánh giá. Trung bình 5.0 , thang điểm: 1 đến 5 )

Cung cấp công cụ, phần mềm hữu ích dành cho Hosting, Cloud VPS, Máy chủ

Việt Hosting

1. SmartFTP - công cụ upload file cho Hosting


Đây là công cụ hữu ích dành cho Webmaster, ngoài chức năng File Manager có sẵn trong cPanel, các bạn có thể sử dụng SmartFTP để upload file lên hosting.
Website: www.smartftp.com

2. SSH Secure Shell Client - công cụ kết nối SSH


Đây là công cụ hữu ích dành cho System Admin dùng kết nối và quản trị máy chủ hoặc máy chủ ảo qua SSH.

Download: https://it.wm.edu/software/public/ssh/sshsecureshellclient-3.2.9.exe

3. mysqlmymonlite.sh - công cụ kiểm tra và tối ưu MySQL


Đây là công cụ hữu ích dành cho System Admin dùng theo dõi và tối ưu MySQL.

Website: www.mysqlmymon.com

4. Centmin Mod - Linux, Nginx, MariaDB MySQL & PHP-FPM web stack for CentOS 6.x & CentOS 7.x


Đây là control rất tốt cho linux, ít chiếm dụng bộ nhớ, nhiều tiện ích đi kèm, quản lý qua command line.
Nginx 1.9.4 (https / SPDY SSL + ngx_pagespeed + Lua/LuaJIT support)
PHP-FPM 5.4.45 + Zend OpCache installed & support for PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, PHP 7.0
MariaDB 10.0.x MySQL performance fork (MariaDB 10.1.x soon)
PHP opcode cache: Zend OpCache 7.0.5+, APC Cache 3.13, Xcache 3.2.0
Memcached Server 1.4.24 + Memcache 3.0.8 PHP Extension
Libmemcached 1.0.18 + Memcached 2.2.0 PHP Extension
Multi-threaded compression: pigz, pbzip2, lbzip2, plzip, p7zip (optional)
CSF Firewall
Pure-FTPD Virtual FTP User support

Website: www.centminmod.com

Đối tác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN