Điện thoại: (028) 627-12345
  • FOLLOW US:

Kiểm tra tên miền

www.

Triển khai chức năng AffiliatesKể từ ngày 25/10/2010, các khách hàng sử dụng dịch vụ tại Việt Hosting có thể đăng ký chức năng Affiliates để được chia sẻ lợi nhuận với chúng tôi thông qua việc giới thiệu khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ của Việt Hosting.

1. Quyền lợi được hưởng khi làm người giới thiệu:

- Bạn sẽ được hưởng 10% số tiền mà khách hàng thanh toán cho Việt Hosting, áp dụng cho các dịch vụ sau: Shared Hosting, Reseller Hosting, VPS.

- Việc chia sẻ lợi nhuận này sẽ kéo dài cho tới khi khách hàng bạn giới thiệu ngừng sử dụng dịch vụ của Việt Hosting.

- Khi giới thiệu khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Dedicated Server bạn sẽ được chúng tôi chia 1 lần duy nhất số tiền cụ thể là $25 đối với server tại Việt Nam và $15 đối với server tại US thay vì được hưởng 10% trên tổng số tiền khách hàng thanh toán.

- Khách hàng bạn giới thiệu phải sử dụng dịch vụ ít nhất một tháng, do đó lợi nhuận chỉ được chia sẻ cho bạn sau 30 ngày.

- Lợi nhuận chia sẻ được ghi vào tài khoản của bạn dựa trên số tiền mà khách hàng bạn giới thiệu thanh toán cho Việt Hosting.

2. Phạm vi sử dụng lợi nhuận chia sẻ của người giới thiệu:

- Bạn có thể dùng lợi nhuận chia sẻ để trả tiền cho các dịch vụ mà bạn đang sử dụng tại Việt Hosting.

- Bạn có thể rút tiền ra khi số tiền trong tài khoản của bạn đạt mức tối thiểu $50.

- Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển khoản vào tài khoản cho bạn hoặc rút tiền mặt trực tiếp, trường hợp rút tiền mặt thì bạn cần gửi yêu cầu trước 7 ngày.

3. Cách tham gia chức năng Affiliates

- Nếu chưa từng sử dụng dịch vụ của Việt Hosting, bạn có thể đăng ký tài khoản tại https://clients.viethosting.com/register.php, sau đó đăng nhập vào hệ thống Clients và click vào Affiliates để tham gia chương trình.

- Mỗi khách hàng sẽ có một link dạng https://clients.viethosting.com/aff.php?aff=xxx , link này nhằm giúp chúng tôi phân biệt khách hàng đăng ký mới đã được giới thiệu từ khách hàng nào. Khách hàng phải đăng ký dịch vụ từ link Affiliates của bạn thì việc chia sẻ lợi nhuận mới được tính cho bạn.

- Khi bạn giới thiệu một khách hàng đăng ký với Việt Hosting qua liên kết giới thiệu riêng của bạn, mã số giới thiệu của bạn sẽ được lưu giữ trên máy tính của khách hàng đó thông qua cookie trong vòng 90 ngày, nếu khách hàng đó không đăng ký ngay mà đăng ký sau đó trong vòng 90 ngày, bạn vẫn nhận được tiền hoa hồng.

- Bạn có thể đăng liên kết giới thiệu của bạn lên các diễn đàn, blog, hay trang web của riêng bạn dưới dạng liên kết hoặc banner.

- Bạn cần tránh dùng spam để giới thiệu về dịch vụ của Việt Hosting tại các website hoặc diễn đàn, chúng tôi có thể chấm dứt tài khoản chia sẻ lợi nhuận của bạn nếu việc spam làm ảnh hưởng đến uy tín của Việt Hosting.


4. Các banner sử dụng cho chương trình Affiliates:

Banner 468x60:

Banner 150x150:

Banner 220x220:

Banner 668x305:

Banner 668x305:

Chi tiết vui lòng xem tại: https://clients.viethosting.com/affiliates.php


* Chú ý: Trong liên kết https://clients.viethosting.com/aff.php?aff=xxx bạn phải thay xxx bằng số Id Affiliates của riêng bạn thì việc giới thiệu mới có hiệu lực.


Chia sẻ:
  • Đánh giá: Triển khai chức năng Affiliates
  • ( Có: 0 đánh giá. Trung bình 0.0 , thang điểm: 1 đến 5 )

Các tin liên quan khác


Đối tác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN