Điện thoại Điện thoại: (028) 627-12345
  • FOLLOW US:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Kiểm tra tên miền

www.

Áp dụng tỷ giá thanh toán mới ! (08-02-2011)

Việt Hosting

Kể từ ngày 08/02/2011, Việt Hosting áp dụng tỉ giá thanh toán mới như sau:

1 USD = 20.000VND

Mọi giao dịch đăng ký mới, gia hạn sẽ được áp dụng với tỉ giá trên.


Các tin khác

Đối tác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN