Điện thoại Điện thoại: (028) 627-12345
  • FOLLOW US:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Kiểm tra tên miền

www.

Thông báo về việc chuyển đổi IP cho các máy chủ Hosting (05-10-2015)

Việt Hosting
Gửi quý khách hàng,
Như đã đề cập về vấn đề thay đổi địa chỉ ip trong thông báo trước tại đây: https://www.viethosting.com/98-Thong-bao-ve-viec-chuyen-doi-IP-cho-cac-dich-vu-.html

Hôm nay 05/10/2015 vào lúc 22h30, chúng tôi tiến hành cập nhật IP cho các máy chủ hosting, cụ thể chi tiết như sau:

- Máy chủ 112.78.8.33 ( DNS: ns71.it-4vn.com , ns72.it-4vn.com ) sẽ đổi sang ip: 103.234.38.33
- Máy chủ 112.78.8.55 ( DNS: ns67.it-4vn.com , ns68.it-4vn.com ) sẽ đổi sang ip: 103.234.38.55
- Máy chủ 112.78.8.133 ( DNS: ns5.it-4vn.com, ns6.it-4vn.com ) sẽ đổi sang ip: 103.234.38.133
- Máy chủ 112.78.9.9 ( DNS: ns65.it-4vn.com , ns66.it-4vn.com ) sẽ đổi sang ip: 103.234.39.9
- Máy chủ 103.234.36.10 ( DNS: ns7.it-4vn.com, ns8.it-4vn.com ) giữ nguyên.
- Máy chủ 103.234.36.66 ( DNS: ns15.it-4vn.com, ns16.it-4vn.com ) giữ nguyên.

Đối với các khách hàng trỏ tên miền của hosting theo DNS đã nêu trên danh sách sẽ không cần làm gì thêm vì chúng tôi tự động cập nhật IP cho DNS, riêng các khách hàng sử dụng DNS trung gian hoặc DNS riêng, vui lòng trỏ sang IP mới theo thông báo để đảm bảo website hoạt động bình thường, việc chuyển đổi IP không ảnh hưởng đến dữ liệu của máy chủ.
Trân trọng,

Các tin khác

Đối tác

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN